Meer informatie behandelingen

Klachten en problemen:
U kunt in mijn praktijk onder andere terecht voor de volgende klachten en problemen: stress, burn out, depressie, rouwproblematiek, kanker en voet gerelateerde klachten.

Sterven en rouwbegeleiding:
Ieder mens krijgt in zijn leven meerdere malen te maken met een verlies. Dit kan het verlies van een dierbare betreffen maar ook bijvoorbeeld een miskraam, een verloren baan of sociale status. Een verlies kan een enorme impact op u en uw leven hebben en normaal functioneren in de weg staan. Er kan tegelijkertijd sprake zijn van allerlei lichamelijke klachten en/of gedragsveranderingen. Verlies en verdriet welke in het verleden ervaren zijn kunnen bij het opnieuw ervaren van verdriet ongemerkt plotseling weer heel sterk aanwezig zijn (stapeltjes verdriet). Ieder mens rouwt op zijn of haar eigen manier, met een eigen intensiteit en tempo. Er is geen format waar tegen we rouw en verdriet kunnen houden. Dat maakt de begeleiding ook maatwerk en dat is dan ook het uitgangspunt van de begeleiding.

Rouwbegeleiding is vooral bedoeld om u een stukje ondersteuning te bieden bij uw rouwproces. Wellicht vindt dit plaats in de hospice met u en uw dierbare. Ondersteuning in het proces van afscheidnemen op een waardige en liefdevolle manier. Rouwbegeleiding kan zeker in familie- of gezinsverband plaatsvinden.

Rouwtherapie richt zich op de verwerkingsproblematiek bij rouw. Het proces na het afscheid nemen. Op het moment dat u ervaart dat u, als gevolg van het verlies, niet meer goed in staat bent om te functioneren of heeft het “oude“ verlies in uw losgemaakt wat wellicht toch nog niet voldoende aandacht heeft gehad, dan kan rouwtherapie aan de orde zijn.

Stervens begeleiding richt zich meer op de persoon die afscheid aan het nemen is. Is alles afgerond? zijn er voorzieningen voor achterblijvers in orde? Is alles gezegd? Is de lichamelijke situatie comfortabel of lijdt iemand pijn? Hoe stelt iemand zich zelf het afscheid voor? Allerhande vragen en gevoelens kunnen zich aandienen. Rust, ruimte, liefde en respect om waardig afscheid te kunnen nemen kenmerkt deze vorm van begeleiding. Deze kan thuis, in het ziekenhuis of in de hospice plaatsvinden.

Herstel en balanstrainingen:
Training op maat, individueel onder begeleiding. Ooit gemaakt voor begeleiding en stimulering van het herstel na ziekte maar tegenwoordig heeft het een veel bredere inzetbaarheid. Herstel en balans training kan een ieder volgen die wil werken naar een doel. Bijvoorbeeld, afvallen, een sportprestatie neerzetten, weer sterk worden na een ziekte periode of gewoon onder begeleiding trainen.

Virtuele maagband:
Een virtuele maagband om af te vallen. Laat een hypnotische maagband ‘aanbrengen’ die hetzelfde effect heeft als een fysische maagband. Mensen met een ernstig overgewicht (obesitas) laten soms een maagband aanbrengen. Dit is een ingrijpende operatie, die ook vervelende bijwerkingen tot gevolg kan hebben. Het plaatsen van een ‘virtuele maagband’ onder hypnose komt meer en meer in de belangstelling.  Bij een hypnotische maagband is er geen sprake van een lichamelijke ingreep in een operatiezaal. Het ‘plaatsen’ van een virtuele maagband gebeurt tijdens hypnosesessies, geleid door een hypnotherapeut. Onder hypnose ‘programmeert’ de hypnotherapeut je onderbewustzijn zodanig dat je al bij een kleine hoeveelheid eten een voldaan gevoel krijgt. Je zal dan automatisch minder gaan eten en afvallen, wat precies het effect is dat je ook met een werkelijke fysische maagband bereikt.

Een hypnotische maagband aanbrengen:
Het concept van een virtuele maagband werd in het begin van de jaren 2000 ontwikkeld in Spanje. Het was de Engelse hypnotherapeut Sheila Granger die het aanbrengen van een virtuele maagband veel bekendheid gaf bij het grote publiek. Je onderbewuste is onder hypnose erg ontvankelijk voor suggesties en maakt geen onderscheid tussen realiteit en fictie. De hypnotherapeut gebruikt deze eigenschap en beïnvloedt je geest zodanig dat je onderbewustzijn gelooft dat je werkelijk een maagband operatie hebt ondergaan.

Hoe werkt het? Omdat je onderbewustzijn er rotsvast in gelooft dat je een werkelijke maagband bezit, zul je vanzelf kleinere porties beginnen te eten en sneller verzadigd raken. Het effect van een virtuele maagband is dus hetzelfde als dit van een fysische maagband, alleen heb je geen last van de lichamelijke nadelen van een werkelijke maagband. Er is geen sprake van fysische klachten of herstelperiode. Over het algemeen vergt het ‘plaatsen’ van een hypnose maagband in 5 hypnosesessies. Na afloop van de therapie is je onderbewustzijn ‘geherprogrammeerd’ en gaat je onderbewuste ervan uit dat er een werkelijke maagband is geplaatst. Al wat je lekker vindt mag je blijven eten, maar je zult sneller een voldaan gevoel krijgen en dus minder eten. De snelheid waarmee je afvalt na de hypnotherapie is natuurlijk bij iedereen verschillend. Door bijkomend te gaan sporten, raak je uiteraard nog sneller je overtollige kilo’s kwijt.

 • In sessie 1 wordt een intakeformulier samen ingevuld en ga je je wegen. Je maakt afspraken waarin je je toewijding laat blijken. Tijdens het invullen wordt er uitgelegd wat we gaan doen. Na de intake en het gesprek zul je kennismaken met hypnose als voorbereiding op de volgende sessie waar de virtuele maagband geplaatst zal worden.
 • Ongeveer 1 week later sessie 2: Het onder hypnose plaatsen van de virtuele maagband. Na het plaatsen van de virtuele maagband krijg je een opname mee, deze audio opname moet je minimaal 30 dagen dagelijks af luisteren als extra ondersteuning.
 • Ongeveer 1 week na sessie 2 volgt sessie 3: Je weegt je weer en ondergaat een hypnosesessie als aanvulling en ondersteuning om je virtuele maagband te finetunen indien nodig.
 • Tussen de 10 en 14 dagen na sessie 3 volgt sessie 4: Wegen en een persoonlijk afgestemde hypnosesessie als aanvulling en extra ondersteuning om het beste uit de virtuele maagband te halen.
 • Een 5de  sessie is een controle sessie en kan nodig zijn om naar boven gekomen bijkomende zaken op te pakken en aan te pakken. Dit is doorgaans 4 tot 10 weken na sessie 4.

Creatieve therapie:
Deze vorm van therapie is uitermate geschikt voor mensen of situaties die niet of moeilijk in woorden zijn uit te leggen. Door middel van muziek, schilderen, beeldhouwen, boetseren, dans of welke creatieve uiting dan ook wordt er gecommuniceerd zonder woorden.

Counseling en coaching:
Ondersteuning in alle vormen van trajecten door middel van gesprekstechnieken worden inzichten verkregen en samen naar een oplossing gewerkt.

Massage therapie:
Massage is een veel omvattend begrip en kan op velerlei wijze ingezet worden. Naast de sportmassage, ontspanningsmassage en lymfedrainage vinden er klankschalen en oncologische massages plaats. Klankschalen massage is een therapie vorm die zeer laagdrempelig is en over de kleding heen plaatsvindt. Door middel van de vibraties (trillingen) en de klank wordt er zowel een spierontspanning als mentale ontspanning ervaren. De oncologische massage is speciaal ontworpen om de druk en wrijving op de huid en onderliggend weefsel af te stemmen zonder het effect van de massage te verliezen.

Touch therapie:
Massage en aanraking/touch zijn niet - farmacologische complementaire toevoegingen voor of als aanvulling op andere behandelingen met als doel het verminderen of beheren van een aantal voorwaarden in verband met dementie zoals; angst, opgewonden gedrag en depressie. Massage en touch kunnen cognitieve daling tegengaan en zintuigen stimuleren.

Mindfullness en yoga:
Houd met lichte inspanning je lijf en geest in balans. Blijf fit, soepel en ontspannen door te werken aan je geestelijke en lichamelijke gezondheid. Bij mooi weer worden de lessen buiten gegeven.

Ontspannings therapie:
Gesprekstechnieken en visualisaties al dan niet ondersteund door (klank)-massage.

Psycho onco therapie:
Hypno therapie toegespitst op oncologische problematiek. Hypnos therapie is het inzetten van hypnose als middel tegen psychische en lichamelijke klachten, maar ook voor prestatie verbetering. De client wordt door middel van verbale communicatie in een lichte track gebracht maar behoud de controle over zichzelf en eigen handelen.

hypnotherapie/hypnose:
Hypnotherapie speelt in op een meer gemakkelijke toegang tot het onderbewustzijn. In het reguliere dagelijkse leven kunnen we ons onderbewustzijn haast niet benaderen, als het gevolg van de belemmering door het bewustzijn. Het bewustzijn voorkomt dat we het onderbewustzijn benaderen, terwijl we door het contact daarmee de kans krijgen om onbewuste gevoelens en ideeën aan te spreken, waardoor we een beter beeld krijgen van onze behoeften en mogelijkheden. Het is door middel van hypnotherapie mogelijk om die gevoelens en ideeën te benaderen, om op basis daarvan een genezing in gang te kunnen zetten.
Hypnotherapie is onder andere geschikt voor de behandeling van de volgende klachten en problemen:
 • Angsten, fobieën, allergieën
 • Concentratie- en geheugenproblemen
 • Depressieve gevoelens
 • Emotionele uitbarstingen
 • Pijnbestrijding
 • Slaapproblemen
 • Stress/ burn out klachten

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Waarvoor is EMDR bedoeld? Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Hoe werkt EMDR? Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de therapeut, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugen-taken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de patiënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.

Hoe gaat EMDR in zijn werk? De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkings-proces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut of door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden. Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Wat zijn de te verwachten effecten? De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Regressie therapie
We zijn allemaal op zoek naar een zinvol en gelukkig leven, met gezondheid, materiële zekerheid en verbondenheid met anderen. We hebben heel duidelijk onze verlangens, maar het is niet altijd eenvoudig om die werkelijkheid te maken. We krijgen te maken met ziekten die onze gezondheid schaden, financiële tegenslagen, eenzaamheid of gebrek aan waardering. Regressietherapie kan helpen daar wat aan te doen, om ons leven weer in balans te brengen en de basis voor groei te leggen. In regressie gaat men er vanuit gaat dat elk psychisch, lichamelijk of emotioneel probleem een aanwijsbare oorzaak heeft. Onverwerkte ervaringen uit het verleden vormen vaak de bron voor problemen vandaag de dag. Het helpt om die ervaringen op te sporen, ze opnieuw te beleven en daarna alsnog te kunnen verwerken. Door in trance ervaringen uit het verleden opnieuw te beleven is deze therapie ertoe in staat om alsnog een verwerking mogelijk te maken, zelfs wanneer er sprake is van prenatale ervaringen of ervaringen uit een vorig leven. De regressietherapeut probeert bij onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties te komen, om op basis daarvan in te schatten waar een gebrek aan verwerking bestaat.

M-bit
M-bit coaching is een vrij nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde methode van coaching. Het is in 2012 in Australië ontwikkeld door Grant Soosalu en Marvin Oka. M-bit staat voor ‘Multiple Brain Integration Techniques’.  Leer wat je echt wilt en kunt, wat er diep van binnen allemaal voor moois is en wat er werkelijk toe doet.

Je hoofd, je hart en je buik.
M-bit coaching is de methodiek op basis van mBraining. mBraining gaat over de congruente kracht van de drie breinen in je neurologisch systeem: je hoofd, je hart en je buik. Veel mensen herkennen alleen de hoofdhersenen als een brein. Dat is ook wat we jarenlang op school leerden, maar er zijn er dus meer. Wetenschappers onderzoeken inmiddels zelfs al een mogelijk vierde en vijfde brein.

Keuzes maken lastig?
Met M-bit gaan we aan de slag met je drie breinen om je te leren de congruentie tot stand te brengen. We zorgen er dus voor dat je hoofd, je hart en je buik in overeenstemming komen. Als je dat voor elkaar krijgt, ga je merken hoe krachtig je keuzes worden. Heb jij het gevoel dat je regelmatig voor een dilemma of keuze staat en verkeerd kiest? Ben je op zoek naar houvast? Zegt je hoofd iets anders dan je hart? Heb je de kracht van de buik nooit bewust ervaren? M-bit coaching kan jou daarbij helpen. Het helpt jou om je creativiteit, je gevoel en je lef te (her)kennen. Als je je eigen kracht leert kennen dan kun je daar echt enorm veel mee. Gun jezelf die kracht.

Stoppen met roken
Een manier van stoppen die bij talloze cliënten van onze praktijk bijzonder succesvol is gebleken is stoppen met roken dankzij hypnose. Tijdens een hypnotherapeutische sessie zullen we in je onderbewustzijn de gedragspatronen die je naar een sigaret doen grijpen aanpakken. We identificeren de aanleiding voor het roken en zorgen dat de volgende keer dat een dergelijke situatie zich voordoet, de drang naar een sigaret vervangen is door een gezondere, productieve reactie. Op deze wijze pakken we de oorzaak van het probleem bij de wortel aan en vervalt het risico dat je op een later moment als gevolg van invloeden van buitenaf alsnog naar een sigaret grijpt.
Stoppen met roken is niet moeilijk dat doe je immers meerdere keren per dag, moeilijk is het niet opnieuw beginnen.

Healing heaven
Healing Heaven is een imuunversterkende techniek welk u kan ondersteunen tijdens het ziekteproces en de behandeling. Voor verdere informatie vraag ik u persoonlijk contact op te nemen.

Meer informatie cursussen

Lymfe oedeem en lipoedeem
Ontstaat er een opeenhoping van vocht, dan is er sprake van lymfoedeem. De eerste verschijnselen van lymfoedeem zijn vaak een (tijdelijk) zwaar of moe gevoel in een arm of been, gevolgd door zwelling daarvan.
Lipoedeem betekent letterlijk ‘vetzwelling’ en staat ook bekend als pijnlijk ‘vetsyndroom’. Het is een niet vaak voorkomende chronische aandoening van het vetweefsel die voornamelijk vrouwen treft en meestal pas zichtbaar wordt aan het eind van de puberteit. Het betreft grote hoeveelheden ongelijkmatig verdeeld vet onder de huid van de heupen, dijen, knieën en onderbenen.

Wat wordt er behandelt?
 • Introductie lymfoedeem en Lipoedeem
 • Welke handelingen vallen binnen de competentie van een voetzorgverlener?
 • De Stemmer-test
 • Zelfmanagement voor mensen met Lymfoedeem (incl. medicatie)
 • Lymfdrainage
 • Steunkousen
 • Communicatie met de oncoloog/oncologieverpleegkundige
 • Welke ondersteuning kan de voetzorgverlener iemand met lymfoedeem geven?
Touch therapie
Massage en aanraking/touch zijn niet - farmacologische complementaire toevoegingen voor of als aanvulling op andere behandelingen met als doel het verminderen of beheren van een aantal voorwaarden in verband met dementie zoals; angst, opgewonden gedrag en depressie. Massage en touch kunnen cognitieve daling tegengaan en zintuigen stimuleren.

Wat wordt er behandelt?
 • theorie
 • toepassingen
 • praktijk
Massage bij kanker
Massage is misschien wel de meest krachtige vorm van emotie. Een beschermende arm om iemand heen, contact van mens tot mens. Massage bij kanker is een speciale massage vorm die aangepast is in intentie en druk level.

Wat wordt er behandelt?
 • theorie over massage technieken
 • theorie over het ontstaan en gevolgen van kanker en de diverse behandelingen
 • Praktijk; aanleren van een speciale voet en onderbeen massage bij kankerpatiënten.
Voet- en handzorg bij kanker
Kanker is een ziekte waar bijna iedereen mee geconfronteerd wordt, of het nu direct of indirect is. De impact die de ziekte op ons leven kan hebben wordt vaak pas duidelijk als deze zich voordoet. De cursus 'Voetzorg & Oncologie 1' gaat over de verzorging van voeten bij kankerpatiënten. Professionele voetzorgverleners hebben daar veel vragen over. Wat is kanker eigenlijk en welke behandelmogelijkheden zijn er? Welke bijwerkingen hebben deze behandelingen en wat zijn de gevolgen daarvan? Wat zijn de specifieke gevolgen voor de voet, vooral de huid en de nagels? Wat zijn de risico's van een voetbehandeling voor de patiënt? Zijn er ook veiligheidsrisico's voor de zorgverlener? Deze cursus geeft antwoord op al deze vragen en meer: er wordt gewerkt aan de hand van casussen waardoor deelnemers zich betrokken voelen bij het onderwerp.

Wat wordt er behandelt?
 • Kanker en de diagnose
 • De mogelijke behandelingen van kanker
 • De bijwerkingen van de behandeling
 • Specifieke voetklachten
 • Verzorgingsaspecten van de voeten
 • Chemotherapie en de voetzorgverlener
 • Samenwerking met de huisarts/oncoloog
 • Preventie
 • Melanoom, screening en herkenning
Voetzorg bij dementie
De helft van de mensen die ouder zijn dan 75 jaar hebben voetproblemen. De oudere voet is op zich al complex en als daar degeneratieve ziekten als kanker of diabetes bijkomen, dan wordt het nog veel complexer. Voor de voetzorgverlener ligt er ook een uitdaging om een oudere met verminderde cognitieve vermogens een veilige zorgomgeving te geven. Kennis en vaardigheden zijn daarbij van groot belang.

Wat wordt er behandelt?
 • Het belang van goede voetzorg bij de oudere cliënt
 • De ouder wordende voet
 • De formiteiten van de voet
 • Dementie
 • Pijnsyndromen van de voet
 • Fysiologische veranderingen van de verouderde huid en nagels
 • Veelvoorkomende dermatosen oudere leeftijd
 • Microbioom
 • Goedaardige tumoren aan de voeten
Therapeutisch elastische kousen
TEK kousen zijn een medisch hulpmiddel ter ondersteuning van lymfe oedeem. Hoe gaan we hier mee om in de praktijk?
 • theorie omtrent lymfe oedeem
 • theorie omtrent tek kousen
 • controle van de huid en de kousen in de voetzorg praktijk
 • aan en uit trek hulpen
 • aan en uit trekken therapeutische kousen in de voetzorg praktijk
Pedicure frezen uitleg
Wegwijs door pedicure frezen. Uitleg over de diverse pedicure frezen en hun toepassingen.

Wat wordt er behandeld?
 • verschil tussen nat en droog techniek pedicure meter
 • verschillende materialen
 • reiniging en desinfectie, levensduur en toerental
 • uitleg over grofheden, modellen en vormen
 • uitleg over toepassing mogelijkheden
 • risico voeten wat passen we aan en waarom.
  • Drukvrij materialen
   Met welke materialen leggen we drukvrij, wat is er op de markt, wat gebruik je voor wie en welke situatie. Dat zijn vragen we samen antwoord op gaan vinden.

   Klankmassage
   De werking van klankschalen berust op resonantie. Via horen en voelen resoneren lichaamscellen mee met de trillingen. Het zijn handgemaakte instrumenten, rijk aan boventoonresonanties en specifieke zwevingen. De klanken van een klankschaal hebben invloed op je lichaam, je emoties en je geest.

     Wat wordt er behandelt?
   • theorie over het ontstaan en fabricage van klankschalen
   • verschillende kloppers
   • inzetbaarheid
   • praktijk
   EHBO reanimatie met AED voor volwassen, kinderen en baby’s
   Vanaf het moment dat een cliënt uw praktijk binnenkomt totdat hij of zij weer weggaat, kan zich een levensbedreigende calamiteit voordoen. Met de cursus EHBO en Reanimatie van De Medische Voet kunt u de veiligheid van uw cliënten waarborgen wanneer zij in uw praktijk zijn. U leert op de juiste manier te handelen bij ongevallen en acute aandoeningen. NB: het is verstandig oude, loszittende kleding aan te trekken in verband met het oefenen op poppen.

   Wat wordt er behandelt:
   Deel 1: Primary care
   Deel 2: Secondary care
   Medical taping voet en onderbeen
   Het Medical Taping Concept is ontwikkeld voor fysiotherapeuten. Sinds 2009 wordt deze tapemethode ook in de voetzorg met succes toegepast bij onder andere het corrigeren van een hallux valgus of een klauwteen. Eén van de belangrijkste effecten van deze tapemethode is pijndemping door drukvermindering en circulatieverbetering. Maar ook het ondersteunen van de gewrichtsfunctie door onder meer het beïnvloeden van de bewegingsrichting is één van de effecten. In deze cursus beperken wij ons tot aandoeningen van tenen, voet, enkel, scheenbeen, achillespees en knie.

   Wat wordt er behandelt:
   • Theorie: toepassingen en contra-indicaties
   • Praktijk: ruimtebeïnvloeding en jiggle technieken
   • Praktijk: ligamenttechnieken en triggerpoints
   • Praktijk: correctietechnieken gewrichtsposities.
   Balans massage
   Een massage therapie waarbij gebruik gemaakt wordt van de reflex zones in combinatie met de emoties die hieraan gekoppeld zijn. Met de balans massage is de behandelaar is staat meer evenwicht in geest en lichaam te brengen.

   Wat wordt er behandelt:
   • theorie rondom het ontstaan van de massage technieken
   • praktijk

   Rouw is meer als sterven– en verliesbegeleiding:
   Professionele verliesconfrontaties binnen de pedicure praktijk
   Meneer komt binnen nestelt zich op uw stoel en op het moment dat u aan uw behandeling begint vertelt hij u: “Dit is de laatste keer dat ik hier ben………. Ik ga dood, er is niets meer aan te doen zeggen de doctoren.”
   Stilte, reactie? Hoe reageert u? Wat zegt u? Wat zegt u niet? Hoe- en zorgt u voor uzelf?
   Rouw is de achterkant van de liefde. Als pedicure fungeren we als klankbord voor onze clientèle. Even uitblazen, even ventileren, even tot rust komen, even je “voeten“ doen en ondertussen praten of soms zwijgen over alles wat men bezighoudt. Wie herkent het niet een plotselinge mededeling: ik ben ontslagen, ik heb diabetisch/reuma/kanker, mijn partner is ernstig ziek of dit was de laatste keer…. Ik ga dood.“
   Tijdens de behandeling komen we van alles tegen allerhande soorten rouw en verlies van groot tot klein. Maar weten we hoe we hier mee om moeten gaan? Weten we hoe te reageren of juist niet?
   Belangrijker nog; Wie helpt de pedicure? Wie is ons vangnet? Thuis…., alleen…. Het komt wel goed mentaliteit…….
   Als zorgverlener/pedicure zijn we perfect geschoold in ons vak maar zijn we ook maatschappelijk werker? Hebben we kennis van psychologie? Weten we hoe rouw– en verlies verwerking verloopt en hoe gaan we ermee om?

   Tijdens deze korte introductie komen de volgende vraagstukken aan de orde:
   • Soorten rouw (werk, verlies, gezondheid, dood ,scheiding)
   • Wat is verlies?
   • Hoe ga je er mee om?
   • Wat heb jezelf nodig?
   • Vecht- en vlucht gedrag coping strategieën
   • Voorbeelden uit de praktijk

   Meer informatie Workshops

   Alle workshops kunnen worden aangepast of gecombineerd om zodoende een workshop op maat voor u te creëren. Tijdens de workshops is koffie/thee/fris en wat lekkers inclusief. Wilt u liever een bepaalde workshop voor uzelf als behandeling? Dan is dat zeker mogelijk alle gebruikte therapie vormen kunnen ingezet worden als 1 op 1 behandeling. Een workshop duurt afhankelijk van het aantal deelnemers max 3 uur. Een sessie 1 op 1 gemiddeld een uur.

   Klankschalen concert:
   De werking van klankschalen berust op resonantie. Via horen en voelen resoneren lichaamscellen mee met de trillingen. Het zijn handgemaakte instrumenten, rijk aan boventoon resonanties en specifieke zwevingen. De klanken van een klankschaal hebben invloed op je lichaam, je emoties en je geest. Tijdens de workshop klankschalen massage ondergaat u de heilzame werking van deze schalen i De workshop wordt gegeven vanaf twee personen tot max 6 personen. Na afloop is er tijd en ruimte om de schalen zelf uit te proberen.

   Ontspanningsoefeningen met begeleiden visualisaties:
   Visualiseren heeft rechtstreeks invloed op je energieveld. Je kunt je beter gronden. Je kunt je beter afschermen tegen overprikkeling, en tegen drukte en emoties van buitenaf. Je kunt spanning en stress laten wegvloeien. Je kunt jezelf in een wolk van rust en tevredenheid zetten. Je zult merken dat je veel steviger in je schoenen staat als je geleerd hebt hoe je je met visualisatie kunt gronden en afschermen. Tijdens de workshop maken we samen een visualisatie op maat, gecombineerd met ademhalingstechnieken. Na afloop zult u zichzelf niet alleen ontspannen maar tevens weer opgewassen tegen de dagelijkse problematiek voelen. De workshop wordt gegeven vanaf twee personen tot max 6 personen.

   Schilder workshops:
   Schilderen is expressie. Vaak is het gemakkelijker emoties of problemen te uiten via schilderen. Tijdens de ontspannen workshop beginnen we met het creëren van een ontspannen sfeer. Daarna gaan we aan de slag. Bij mooi weer werken we in de engelse tuin. Na afloop bespreken we de gemaakte werken. De workshop wordt gegeven vanaf twee personen tot max 6 personen en is inclusief materiaal gebruik.

   Verbeeldingskaarten leggen met creatieve therapie:
   Met je eigen verbeelding kun je je innerlijke krachten ontdekken en inzetten. In het brein zitten speciale hersencellen, ‘spiegelneuronen’, die actief reageren op dat wat je verbeeldt. Met de verbeeldingsoefeningen geef je het brein nieuwe, positieve input. Elke keer als je een oefening ontspannen herhaalt, ontwikkelt zich dat verder. Op die manier is het mogelijk om actief je welzijn te bevorderen. Ook vergroot je daarmee het gevoel dat je meer de regie over je eigen situatie hebt. Kort samengevat behelst geven de kaarten je de mogelijkheid om negatieve zaken van een positieve kant te zien. Inzichten worden makkelijker verkregen, om dit te versterken geven we op creatieve wijze uiting aan het eindresultaat door deze te schilderen, tekenen of wellicht in een geschreven vorm te vatten. De workshop wordt gegeven vanaf twee persoenen tot max 6 personen.

   Mindfullness en yoga:
   Houd met lichte inspanning je lijf en geest in balans. Blijf fit, soepel en ontspannen door te werken aan je geestelijke en lichamelijke gezondheid. Bij mooi weer worden de lessen buiten gegeven.De workshop wordt gegeven vanaf twee personen tot max 6 personen.