Inside Out Centrum voor therapie kijkt naar het geheel, een holistische kijk op de mens. Dat wil zeggen dat er gekeken wordt naar het grotere plaatje. Naast de fysieke en emotionele aspecten is er aandacht voor de socialesituatie, werkomgeving, financiële situatie, relaties met kinderen en/of partner. Kortom in welke delen wordt er een “verstoring” ervaren en hoe heeft dit invloed op de andere delen. Het in kaart brengen van de totale problematiek geeft orde en rust en de mogelijkheid om de onderdelen één voor één aan te pakken. In de praktijk word er gewerkt via de vijf natuurgerichte principes; energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche, voor alle principes geldt een duidelijke rangschikking. Het ene principe kan niet functioneren indien de werking van het voorafgaande principe niet optimaal is.

Opbouw behandel traject
Een behandeling of behandeltraject bestaat uit een intakegesprek (kennismaking) en daarop volgend behandel traject. De opbouw van een traject kan er op hoofdlijnen (afhankelijk van uw specifieke situatie en wens) als volgt uitzien:

 • Na het telefonisch of mail contact ontvangt u ter voorbereiding alvast een intakeformulier. Op dit formulier kunt u onder andere aangeven wat u specifieke probleem is en wat u graag met de therapie zou willen bereiken. Alle informatie die u wilt mededelen relevant of niet kunt u hier op kwijt.
 • Tijdens het intake gesprek maken we kennis en bespreken we u specifieke wens voor begeleiding. Tijdens dit gesprek kunt u ervaren of u met mij en de geboden omgeving een “klik“ heeft, of zich op uw gemak voelt, geborgen en beschermd. Vervolgens kijken we samen naar welke doelen u zichzelf wilt stellen, in welk tijdsbestek we dat willen bereiken, in welke vorm we dat willen doen en uiteraard wat we aan het einde van het begeleidingstraject bereikt willen hebben.
 • Indien u besluit samen met mij het traject in te gaan sluiten we een behandelovereenkomst. Tenslotte worden de begeleiding sessies gestart. Elke sessie duurt minimaal 60 minuten, de frequentie van de behandelingen is om 7 tot 10 dagen. Het tempo wordt natuurlijk met u afgestemd en kan altijd aangepast worden aan de situatie.
 • Tijdens de begeleiding wordt er altijd een evaluatie gehouden en rapportage opgesteld. Het aantal consulten is afhankelijk van de hulpvraag. Doorgaans is dat 3 tot maximaal 7 sessies. In slechts enkelijke gevalen wijkt het behandelplan hier noodgedwongen van af.

Begeleiding is maatwerk en maatwerk past vaak niet in een tijdsspanning. Tijdens mijn werk heb ik meerdere malen meegemaakt dat een uur vaak te kort is en emoties zich niet echt aan tijd houden. Binnen mijn eigen praktijk ben ik niet meer gebonden aan vaste behandeltijden zodat ik zeker weet dat zowel u als ik geen enkele tijdsdruk ervaart. Elke sessie ronden we samen af met een ontspannings moment zodat ik zeker weet dat u met een goed gevoel de dag kan voortzetten. Begeleiding houdt niet op bij de deur van de praktijk, ook daarnaast blijf ik voor u telefonisch en per mail te bereiken voor ondersteuning en vragen.

Hieronder treft u een overzicht aan van mogelijke behandelingen, waarvoor u in mijn praktijk terecht kunt. Mocht u twijfelen of Inside Out iets voor u kan betekenen stuurt u dan een mail of bel mij even op, samen komen we vast tot een goede oplossing.

 • begeleiding bij ziekte/Healingt heaven
 • klachten en problemen
 • sterven en rouw begeleiding
 • herstel en balans trainingen
 • virtuele maagband
 • creatieve therapie
 • counseling/coaching
 • massage therapie
 • touch therapie
 • mindfullness en yoga
 • onstpannings therapie

Behandel methodes
Inside Out is gespecialiseerd in begeleiding bij kanker, dementie en alzheimer. Naast gesprekstechnieken wordt er gebruik gemaakt van:

 • psycho therapie
 • massage therapie
 • fysiotherapie
 • houding- en bewegingsleer
 • functie- stand- loop- en voet onderzoek
 • touch therapie
 • mindfullness
 • creatieve therapie
 • visualisaties
 • counseling/coaching (reïntegratie op de werkvloer)
 • sterven- en rouw therapie
 • verbeelding kaarten
 • M-bit
 • hypnose
 • hypnotherapie
 • EMDR
 • stoppen met roken
 • pijnbestrijding
 • angsten en fobieën
 • allergiën